ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายถนน คสล. บ้านฉาง - เลียบคลองพรุตีน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
18 มี.ค. 2558
132 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานางกัญญา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
18 มี.ค. 2558
133 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองไส้ไก่ (บางปรง1) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
18 มี.ค. 2558
134 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาคชธรรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
18 มี.ค. 2558
135 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
16 มี.ค. 2558
136 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลำพูราย - คูส่งน้ำหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
16 มี.ค. 2558
137 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท (บ้านนางเจียน บัวทอง) - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
16 มี.ค. 2558
138 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
11 มี.ค. 2558
139 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายลำพูราย - คูส่งน้ำหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
11 มี.ค. 2558
140 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท (บ้านนางเจียน บัวทอง) - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
11 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved