ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
25 เม.ย. 2561
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน-ดอนโตนด ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
24 เม.ย. 2561
43 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ เครื่องครัว เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าตกแต่เวที โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมรดนำ้ผู้สูงอายุตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
543
05 เม.ย. 2561
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสังฆทาน ค่าดอกไม้บริเวณพระพุทธรูป โต๊ะรับแขก ฯล ดาวน์โหลดเอกสาร
536
05 เม.ย. 2561
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงดารส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
05 เม.ย. 2561
46 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบประปา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
02 เม.ย. 2561
47 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบประปา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
02 เม.ย. 2561
48 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบประปา ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
02 เม.ย. 2561
49 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบประปา ม.8,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
02 เม.ย. 2561
50 ประกาศอบต.เสือหึงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้บริการรับส่งเด็กด้อยโอกาสของศพด.ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved