ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในตำบลเสือหึง จำนวน 4 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
683
25 ส.ค. 2558
102 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโพรงตุม - คลองเสือหึง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
685
01 ก.ค. 2558
103 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านครูทัศนัย - นานายอ้วน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
685
01 ก.ค. 2558
104 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านครูทัศนัย - นานายอ้วน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
16 มิ.ย. 2558
105 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโพรงตุม - คลองเสือหึง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
16 มิ.ย. 2558
106 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายโพรงตุม - คลองเสือหึง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
09 มิ.ย. 2558
107 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านครูทัศนัย - นานายอ้วน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
09 มิ.ย. 2558
108 ประกาศผลพิจารณาการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเป็นถนนทางเชื่อม จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
07 พ.ค. 2558
109 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกหมอนบ้านนางถวิล - ถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
07 พ.ค. 2558
110 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านนางคะเน - สี่แยกหนองไพ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
655
07 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved