ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ดาวน์โหลดเอกสาร
956
09 ส.ค. 2556
162 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามจากถนน รพช. ตลอดสาย จำนวน 24 จุดหมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
884
17 ก.ค. 2556
163 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามจากถนน รพช. ตลอดสาย จำนวน 24 จุด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
02 ก.ค. 2556
164 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนเลียบคูไส้ไก่ -คูนากำกนันลอบ (บางปรง 1) หมู่ที่ 9 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
860
13 มิ.ย. 2556
165 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนสายโพรงตุม - พรุรวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
13 มิ.ย. 2556
166 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
863
05 มิ.ย. 2556
167 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคชธรรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
864
20 พ.ค. 2556
168 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกและยกระดับถนนจากถนนคอนกรีต - ถนนบ้านงิ้ว ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
906
07 พ.ค. 2556
169 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน - นานางวัน ม. 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
890
07 พ.ค. 2556
170 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองเสือหึง - บ้านดอนโตนด (ม. 1) ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
07 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved