ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านบางพา ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
584
06 ม.ค. 2564
12 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
23 ธ.ค. 2563
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ*ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉางม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
18 ธ.ค. 2563
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้่างประจำปีพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
27 ต.ค. 2563
15 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กอสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-12 สายดอนโพรง-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองเพ็งกรอง ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
532
25 ก.ย. 2563
16 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
16 ก.ย. 2563
17 ประการราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
16 ก.ย. 2563
18 ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
521
11 ก.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-10 สายบางพาเหนือ หมู่ที่2ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
560
27 เม.ย. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-07 ถนนทางหลวงชนบท-บ้านกล้วย หมู่ที่7 บ้านในสวน ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
566
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved