ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบทหัวสะพานม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
20 ส.ค. 2561
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย รพ.สต.บ้านคชธรรมราชบริเวณรอยต่อ หมู่ท่ี8 หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
04 ก.ค. 2561
33 ประกาศผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-บ้านนายสมภพ-บ้านนายทัศนัย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
28 มิ.ย. 2561
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-นานายเอกวัฒน์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
27 มิ.ย. 2561
35 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายรพ.สต.บ้านคชธรรมราช-บริเวณรอยต่อหมู่ที8 หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
12 มิ.ย. 2561
36 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสาย รพ.สต.บ้านคชธรรมราช-บริเวณรอยต่อหมูที่8 หมูท่ี 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
07 มิ.ย. 2561
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
547
11 พ.ค. 2561
38 ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
09 พ.ค. 2561
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
09 พ.ค. 2561
40 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท-แยกสะพานวัดชัยสุวรรณ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved