ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
02 เม.ย. 2561
52 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณชีวิตของคนชรา คนพิการ
536
19 มี.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาทวดเรือง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
19 มี.ค. 2561
54 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-บ้านกล้วย ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
19 มี.ค. 2561
55 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนสายคูไส้ไก่(นายลอบ1) ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
19 มี.ค. 2561
56 ประการราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคูไส้ไก่(นายลอบ1) หมู่ท่ี 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
16 มี.ค. 2561
57 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-บ้านกล้วย หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
16 มี.ค. 2561
58 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาทวดเรือง หมู่ท่ี 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
16 มี.ค. 2561
59 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานกระเบื้องปูพื้นและหลังคา สำนักงานอบต.เสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
26 ก.พ. 2561
60 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved