ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ราคากลางถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
543
07 ธ.ค. 2560
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานม ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
558
14 พ.ย. 2560
73 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่ท่ี2 ,4 ,5,9และหมู่ท่ี8,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
01 พ.ย. 2560
74 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่ท่ี2 ,4 ,5,9และหมู่ท่ี8,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
01 พ.ย. 2560
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
10 ต.ค. 2560
76 ปรกาศราคากลางและผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้อยโอกาส ศพดตำยบเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
555
04 ต.ค. 2560
77 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
572
04 ก.ย. 2560
78 ประกาศอบต.เสือหึงเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
559
28 ส.ค. 2560
79 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคงการก่อสร้างถนน คสล สายคูนากำนันลอบ(ดอนโตนด-บางโท้ทิศเหนือ) ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
28 ส.ค. 2560
80 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุนากำนันลอบ(ดอนโตนอ-บางโท้ทิศเหนือ) หมู่ที 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved