ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กสายคูนากำนันลอบ(ดอนโตนด-บางโท้ทิศเหนือ) ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
10 ส.ค. 2560
82 ปรกาศอบต.เสือหึง เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูนากำนันลอบ(ดอนโตนด-บางโท้ทิศเหนือ) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
31 ก.ค. 2560
83 ปร4 ปร5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูนากำนันลอบ(ดอนโตนด-บางโท้ทิศเหนือ) ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
31 ก.ค. 2560
84 ประกาศราคากลางโครงการขุดคู่ส่งน้ำสายคลองบ้านกลาง-คู่ส่งน้ำคูนากำนันลอบพร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล. ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
20 ก.ค. 2560
85 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายชายคลองนานายเดโช-บ้านนายสมยา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
05 ก.ค. 2560
86 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผน ผด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
19 มิ.ย. 2560
87 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
09 พ.ค. 2560
88 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
553
24 มี.ค. 2560
89 ประกาศสอบราคาโครงการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.8,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
10 ม.ค. 2560
90 ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนสายเลียบคลองเสือหึง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
770
23 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved