ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผลพิจารณาการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. - ที่ดินนายเติม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
07 พ.ค. 2558
112 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเป็นถนนทางเชื่อม จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
17 เม.ย. 2558
113 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านนางคะเน - สี่แยกหนองไพ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
17 เม.ย. 2558
114 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกหมอนบ้านนางถวิล - ถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
17 เม.ย. 2558
115 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. - ที่ดินนายเติม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
17 เม.ย. 2558
116 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนน คสล.บ้านฉาง - เลียบคลองพรุตีน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
17 เม.ย. 2558
117 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานางกัญญา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
17 เม.ย. 2558
118 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองไส้ไก่ (บางปรง 1) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
17 เม.ย. 2558
119 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาคชธรรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
17 เม.ย. 2558
120 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
31 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved