ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ้วน-บ้นนายสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
995
11 มี.ค. 2554
202 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
11 มี.ค. 2554
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
1368
01 เม.ย. 2553
204 ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. อบต.เสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
09 มี.ค. 2553
205 ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-สี่แยกบ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1118
09 มี.ค. 2553
206 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
1121
04 มี.ค. 2553
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
1113
18 ก.พ. 2553
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงปรับถนนสายทางหลวงชนบท - สี่แยกบ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
18 ก.พ. 2553
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงเรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
19 ต.ค. 2552
210 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถมหินคลุกสายโพรงตุม - พรุรวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
904
06 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved