ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนหน้า อบต. - ปากคลองบ้านฉาง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
999
29 ส.ค. 2554
192 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
29 ส.ค. 2554
193 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองเพ็งกรอ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
29 ส.ค. 2554
194 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่ 8 - เขตอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
29 ส.ค. 2554
195 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช - ตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
29 ส.ค. 2554
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1357
09 ส.ค. 2554
197 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ้วน - บ้านนายสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
28 มี.ค. 2554
198 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร (ฝ99) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1079
28 มี.ค. 2554
199 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งรั้วสำเร็จรูป หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
22 มี.ค. 2554
200 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ้วน-บ้นนายสะอาด (แก้ไขประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
973
14 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved