ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถปรับปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการำบุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
548
16 ก.พ. 2561
62 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าว ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
15 ก.พ. 2561
63 ประกาศผู้ชนะโครงก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
15 ก.พ. 2561
64 ปรกาศผู้ชนะโครงการยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท-สี่แยกหนองไพ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
14 ก.พ. 2561
65 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายย่านแค-รพช ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
13 ก.พ. 2561
66 ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท-สีแยกหนองไพ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
09 ก.พ. 2561
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนรถยนส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
546
12 ม.ค. 2561
68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เครื่องเสียง ค่าจัดเวท่ีพร้อมตกแต่งโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
08 ม.ค. 2561
69 ประกาศราคากลางและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
556
14 ธ.ค. 2560
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการช่วยเหลอผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) การแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
555
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved