ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 โครงการก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
05 ต.ค. 2555
182 ผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
08 ส.ค. 2555
183 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
935
25 ก.ค. 2555
184 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองลุ่มน้ำ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
25 ก.ค. 2555
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบ้านงิ้วจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
914
18 มิ.ย. 2555
186 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบ้านงิ้วจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
18 พ.ค. 2555
187 สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุลูกรังถนนสายคูนาโพรงตุม – คลองเสือหึง หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
989
10 เม.ย. 2555
188 สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุลูกรังถนนสายคูนาโพรงตุม – คลองเสือหึง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
08 มี.ค. 2555
189 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
28 ต.ค. 2554
190 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
995
28 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved