ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลำพูราย - คูส่งน้ำหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
31 มี.ค. 2558
122 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท (บ้านนางเจียน บัวทอง) - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
31 มี.ค. 2558
123 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคสล.บ้านฉาง - เลียบคลองพรุตีน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
26 มี.ค. 2558
124 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - นานางกัญญา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
26 มี.ค. 2558
125 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองไส้ไก่ (บางปรง1) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
26 มี.ค. 2558
126 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาคชธรรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
26 มี.ค. 2558
127 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเป็นถนนทางเชื่อม จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
19 มี.ค. 2558
128 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านนางคะเน - สี่แยกหนองไพ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
19 มี.ค. 2558
129 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกหมอนบ้านนางถวิล - ถนนสายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
655
19 มี.ค. 2558
130 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. - ที่ดินนายเติม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
19 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved