ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้่างประจำปีพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2563
2 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กอสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-12 สายดอนโพรง-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองเพ็งกรอง ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.ย. 2563
3 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ก.ย. 2563
4 ประการราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ย. 2563
5 ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-10 สายบางพาเหนือ หมู่ที่2ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-07 ถนนทางหลวงชนบท-บ้านกล้วย หมู่ที่7 บ้านในสวน ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 เม.ย. 2563
8 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 เม.ย. 2563
9 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 เม.ย. 2563
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved