ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายภิรมย์(สาบเลียบคลอง) -เขตรอยต่อตำบลเขาพระบาท ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ส.ค. 2561
2 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนโพรง-หนองไพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 ส.ค. 2561
3 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ส.ค. 2561
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดนัดวัดสระโพธิ์บ้านนางสมปอง-มณีจันทร์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ส.ค. 2561
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบทสะพานนายแมง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ส.ค. 2561
6 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบทหัวสะพานม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ส.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย รพ.สต.บ้านคชธรรมราชบริเวณรอยต่อ หมู่ท่ี8 หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.ค. 2561
8 ประกาศผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-บ้านนายสมภพ-บ้านนายทัศนัย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 มิ.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-นานายเอกวัฒน์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มิ.ย. 2561
10 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายรพ.สต.บ้านคชธรรมราช-บริเวณรอยต่อหมู่ที8 หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved