ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 172-14 จากหน้าสถานีอนามัยถึงเขตม.8บ้านคชธรรมราช ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ต.ค. 2564
3 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ172-14จากสายหน้าสถานีอนามัยถึงเขตหมู่ที่ 8 บ้านคชธรมราช หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ก.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 ก.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ก.ย. 2564
7 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค จ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านบางพา ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 ก.พ. 2564
8 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องประกวดราคางานก่อสร้างคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออกหมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
12 ม.ค. 2564
9 ประกาศอบต.เสือหึง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
07 ม.ค. 2564
10 ประกาศ ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านบางพา ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved