ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ก.ย. 2563
2 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ส.ค. 2563
4 นัดประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ส.ค. 2563
6 นัดประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ส.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ส.ค. 2563
9 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ส.ค. 2563
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved