ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานของรัฐฯประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 มี.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง เรื่องขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ก.พ. 2565
3 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานของรัฐฯประจำเดือน มราคม 2565 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ก.พ. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลเสือหึง จำนวน 3 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
17 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน (เด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 ม.ค. 2565
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ม.ค. 2565
7 นัดประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ม.ค. 2565
8 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ม.ค. 2565
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ม.ค. 2565
10 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานของรัฐฯประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved