ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ก.ย. 2562
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ส.ค. 2562
3 นัดประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ส.ค. 2562
4 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ส.ค. 2562
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 ก.ค. 2562
6 นัดประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.ค. 2562
7 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เสือหึง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ก.ค. 2562
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 มิ.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผา และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 พ.ค. 2562
10 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved