งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ขั้นตอนการโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : สรุปขั้นตอนการโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 9509 คน   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved